• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/03/14 ساعت 04:30

    به هیچکس بدبین نیستم اما اغلب به مجلس هیچ سخنران و مداح «مشهور»ی نمیرم و علاقه‌ای ندارم …