• به طور کل هر اتفاقی افتاد، به تعطیلات دست نزنید؛ ۱۳ روز نوروز، تعطیلات خرداد، و‌ … بیشترش بکنید که کمترش نکنید.