• سایت فدراسیون فوتبال مختل شد! اعلام غیررسمی لیستی موسوم به لیست نهایی #تیم_ملی برای حضور در #جام_جهانی باعث شد تا بازدید کنندگان سایت رسمی فدراسیون بیش از حد بالا برود و همین باعث مختل شدن آن شود!