• آیت الله مصباح یزدی   mesbahyazdi_ir@

    1397/03/13 ساعت 21:54

    ذهن انسان برای درک اهمیت اشیاء با کمیت‌ها بیشتر از کیفیت‌ها آشنا است. خداوند برای نشان دادن اهمیت #شب_قدر برای انسان، برتری آن از هزار ماه را بیان فرموده است. ولی حقیقت این شب چیز دیگری است که ما با آن آشنا نیستیم. بر درگاه دوست، ص۳۲۷