• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/03/13 ساعت 09:19

    موسسات صهیونیستی همچنان تصاویر هوایی از فرودگاه مهرآباد تهران را به عنوان تصویر پایگاه نظامی ایران در #سوریه معرفی می‌کنند!