• چند روزیه فیوام می‌پره. یعنی فیو میزنم فرداش توییتر یادآوری می‌کنه، می‌بینم فیوم پای توییتتون نیست. خلاصه خواستم بگم ما زدیم، شمام بگین زده، آره !