• چه اتفاقای وحشتناکی برای بچه‌ها میافته هر روز دارم میشنوم دردناکترینش اینه که مردی به هم بازی بچه‌اش تجاوز کرده دختری ١٠ساله. خونواده الان شکایت کردن و امیدوارم که به نتیجه برسن و اینکه مجلس هم فکری به حال لایحه حمایت از کودک بکنه تا کی باید بچه‌ها قربانی سکوت و بی قانونی باشن