• در #سوریه مسئله اصلی برای روسیه خروج امریکاست والا همه طرفها می‌دانند ایران هم بخواهد #اسد و مردم سوریه یک روز هم خروج ایران و حزب الله را تاب نمی‌آورند.