• آرمان؛ روزنامه خاندان هاشمی رفسنجانی تیتر یک: دوران تازه واگذاری‌های دولتی تیتر دو: فساد برخی مسئولان به نظام ضربه زد