• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/03/13 ساعت 22:16

    پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «مَنْ حُرِمَها فَقَدْ حُرِمَ الْخَیْرَ کُلَّهُ؛ هر کس از #شب_قدر محروم گردد، از تمام خیرات بی نصیب شده است.»