• اگر چیزی را با تمام وجود می‌خواهید، در راه بدست آوردنش تسلیم نشوید … شاید صبر کردن دشوار باشد اما حسرت خوردن از آن هم سخت‌تر است