• محسن قرائتی   Qaraati_ir@

    1397/03/12 ساعت 18:45

    #امام_صادق «علیه‌السلام» فرمود: سزاوار نیست که مؤمن، خود را خوار و ذلیل کند. به حضرت عرض شد چگونه مؤمن خود را خوار و ذلیل می‌کند؟ حضرت فرمود: کاری را به عهده بگیرد که توانایی انجام آن را ندارد.