• علیرضا نجف زاده   ARNAJAFZADEH@

    1397/03/12 ساعت 18:21

    یا علی مدد گرسنگی سهم کودکان نیست. شماره کارت جهت تهیه و توزیع ۸۰۰۰ کیسه غذایی و بهداشتی میان خانواده‌های نیازمند کشور (به نام جمعیت امام علی) ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۱۳۰۸ کد پرداخت وجه از طریق موبایل(USSD): *۷۳۰*۷۳*۳# وبسایت آیین کوچه گردان عاشق: http://www.kuchegardan.org