• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/03/12 ساعت 13:21

    سیاست«نه شرقی-نه غربی»،راهبردی گرانسنگ برای وحدت حول محور«سیاست خارجی مستقل» درجهان می‌باشد؛ تلاش برای تغییرآن،و «چرخش استراتژیک»به سمت شرق، خلاف شعارهای انقلاب،نظرصریح امام،وسبب انشقاق جامعه به مدافعان ومخالفان گرایش به شرق یاغرب است. تابلو سردر وزارت خارجه،فقط یک تابلونیست.