• مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران تا این مرحله بر مبنای تحقیقاتی که روی آن تعداد از دانش‌آموزان معترض انجام داده‌ایم، هیچگونه تعرض و #تجاوزی صورت نگرفته است