• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/03/11 ساعت 10:13

    الهی در این غربت دنیا بسیار دلتنگم از بی مهری‌ها و بی وفایی‌ها و بی اخلاقی‌ها و از آنها که دم از #اخلاق می‌زنند اما ذره‌ای اخلاق ندارند درباره اخلاق می‌نویسند اما عمل #اخلاقی ندارند.