• مرتضی پورعلی گنجی   mpouraliganji@

    1397/03/11 ساعت 16:34

    وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن عوض می‌کند، شما به سمت قوی‌تر شدن تغییر مسیر دهید … When life starts heading toward hardships, you start heading for a more powerful character.