• کلی خونواده باهام تماس گرفتن و گفتن پسرهاشون کلی اتفاقای جنسی توی مدرسه میبینن .یکی از مادرا میگفت پسر دانش آموز ی به بچهای ما پیشنهاد میداد ٥هزار تومن میدم بزارید باهاتون سکس کنم همه مدرسه ٥هزاری صداش میکردن کلی مادر به مدیر اعتراض کردن اما هیچی نشد اخرش هم رفت دبیرستان و ندیدش