• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/03/10 ساعت 19:56

    #حاکمیت و #دولت باید این افراد و ظرفیت‌های بالقوه آنان رادر ایجادمفاهمه و مصالحه شناسایی کرده وبه نقش آنان بر اساس این مدل هویت ومشروعیت دهند نگران تبدیل این ظرفیت‌ها به نیروهای خنثی و یا مخالف هستم چرخ دنده‌های ماشین،هرقدر دقیق طراحی شده باشند به روغنکاری دائمی نیاز دارند