• امروز یک هموطن نازنین در فرودگاه با چهره‌ی بسیار جدی به من گفت آقا این مشکل دلار رو حل کن. منم ناخودآگاه و خیلی جدی گفتم چشم‌. چیکار کنم حالا ؟