• همه از ناظم که بیمار جنسی بوده میگن قبول دارم باید به سزای اعمالش برسه اما اموزش و پرورش چی؟چرا توی گزینش پارتی باری کردن؟چرا به نیروی آزادشون توجه ندارن؟چرا یک ماه سکوت کردن؟چرا آموزش لازم رو به بچه‌ها نمیدن ?چرا دربرابر نیروهای افراطی سیاسی سکوت کردن وقتی موصوع سند ٢٠٣٠مطرح شد