• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/10 ساعت 13:52

    خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی: مسدود شدن تلگرام در ایران ضربه سختی به آمریکا وارد کرده است.. به نظرم اینستاگرام و واتساپ و لاین هم فیلتر بشن آمریکا دود می‌شه می‌ره هوا ….!