• محمد علی برنو   MohammadBerno@

    1397/03/09 ساعت 07:36

    عزیرانی که نمیرین افطاری میشه دستمزد آخرین فیلمی که بازی کردین رو بگین، واسه کی بازی کردینم بگین … ملت بدونن پولش از کجا اومده بیخیال ریفیق