• یکی از رگ‌های قلب مهدی #تاج رییس فدراسیون فوتبال، ۹۵درصد گرفتگی داشته که با آنژیو و فنر باز می‌شود. او بعد از ظهر دیروز به دلیل عارضه قلبی به یکی از بیمارستان‌های استانبول منتقل شد. #مهدی_تاج #ترکیه