• لاریجانی رییس نشد هیچ کدام از کاندیداها رای لازم را نیاوردند. مجددا رای گیری خواهد شد تا با رای نسبی رییس مجلس تعیین شود. حاجی بابایی به نفع لاریجانی کنار کشید./انتخاب