• محبوبه محمدی   mahboubehpm@

    1397/03/09 ساعت 13:13

    اولین بار از طرف یکی از نزدیکانش مورد آزار جنسی قرار گرفت و فقط ۴سالش بود! چهار سال پیش بعد از این همه سال به زبون آورد که اون شخص با تهدید کشتن پدرش مدتها به کار کثافتش ادامه داده … حالا این آدم سال هاست روان درمانی می‌شه و دارو می‌خوره، زندگیش فنا شد به همین راحتی … #MeToo