• آموزش و پرورش روی دو بند عمومی و تخصصی گزینش معلم رو انجام میده که هر دوش اعتقادیه جالب بدونید ٢٠ساله گزینشها همینطوری انجام میشه کمتر توجه‌ای به صلاحیت روحی روانی میشه خیلیهابا پارتی وارد آموزش و پرورش میشن حالا وزیر گفته گزینش درستی روی ناظم مدرسه نشده #تجاوز_به_دانش‌آموزان