• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/09 ساعت 03:51

    بازیگران و شبه بازیگران عزیز ! آیا واقعا برای هم دردی با مردم فقیر به افطاری رییس جمهور نمی‌روید یا از این که دلار گران شده و راحت نمی‌توانید بروید آن ور آب و صفا کنید ناراحتید؟ مردم سال هاست فقیرند ….و ما صدای جیک شما را نشنیده بودیم …