• برگزاری امتحانات دانش‌آموزان قربانی #آزارجنسی با حضور ناظرمقیم
    مدیرآموزش وپرورش منطقه۲:
    تا پایان امتحانات باید جو آرامی را برای این #دانش‌آموزان به وجود بیاوریم
    دانش آموزانی که مورد آزار قرارگرفتند تحت نظر مشاور هستند تا بررسی‌های لازم در خصوص ابعاد این مساله صورت گیرد
    ایلنا