• برگزاری امتحانات دانش‌آموزان قربانی #آزارجنسی با حضور ناظرمقیم مدیرآموزش وپرورش منطقه۲: تا پایان امتحانات باید جو آرامی را برای این #دانش‌آموزان به وجود بیاوریم دانش آموزانی که مورد آزار قرارگرفتند تحت نظر مشاور هستند تا بررسی‌های لازم در خصوص ابعاد این مساله صورت گیرد ایلنا