• طرف تجاوز کرده ولی چون خانواده پرنفوذی داشته با قید وثیقه آزاد شده. اصولا اینطور است که چند میلیون نفر با واسطه نزدیک یا چند واسطه، پرنفوذ محسوب می‌شوند و چند ده میلیون بدون نفوذ هستند و هر بلایی سرشان می‌آید و صدایشان به جایی نمی‌رسد. #تجاوز_به_دانش‌آموزان