• دنیای اقتصاد   deghtesad@

    1397/03/09 ساعت 23:59

    منشأ سردرگمی بورس تهران چیه واکنش معامله‌گران به گروه‌های مختلف سهام چگونه است؟ دنیای اقتصاد بررسی میکند: