• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/03/09 ساعت 09:41

    سخنگوی اقتصادی مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق #بازنشستگان بر اساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داد/کفِ حقوق ۲ میلیون تومان http://tn.ai/۱۷۳۸۳۳۲