• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/09 ساعت 15:05

    سال گذشته در افطاری هنرمندان با رییس جمهور مهدی فخیم زاده نماینده سینماگران بزرگترین مشکل سینمای ایران را پخش نشدن آنونس فیلم‌های سینمای ایران از شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام کرد ….!! این جماعت امروز نگران فقرا شده اند ….