• علی پهلوان   PahlavanAli@

    1397/03/09 ساعت 16:04

    دهه شصت، یه معلمی تو‌مدرسه‌ی ما به یکی دوتا از بچه‌ها گفته بود که باهاش برن کوه. بچه‌ها به خانواده‌شون گفتند و اونا هم زنگ زدند مدرسه و فهمیدند مدرسه در جریان نیست. از فرداش دیگه معلمه رو ندیدیم و وقتی پرسیدیم چرا؟ گفتند صلاحیت تدریس نداشت.