• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/09 ساعت 17:20

    هنرمندان چرا به افطاری رئیس جمهور نمی‌روند؟ http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۷۳۹۶