• رخشان بنی اعتماد   BanietemadR@

    1397/03/09 ساعت 01:40

    از نزدیک شاهد تلاش #یاسمن_اشکى و گروه کنترل S هستم .عده‌ای جوان تحصیلکرده و نخبه که با تلاشی ستودنی اراده بر حرکتی موثر در پیشگیری و کاهش از آسیبهای رو به افزایش و سر به مُهر در عرف جامعه گرفته اند.یاری شان دهیم ،دانش و تخصص و نیروی سازنده جوانی از آنها،حمایت مالی و معنوی از ما!