• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/08 ساعت 11:31

    چه می‌کنید با فرزندان ما؟ با آینده‌ی این وطن؟#تجاوز به جسم و‌روحِ کودکان‌مان از کوچه‌پس کوچه‌ها به مدارس رسید؟ به جای کوتاه کردن چتری‌های دخترک معصوم، این بیماران روانی را شناسایی و‌جمع و‌درمان کنید! باور کردین و پذیرفتین که #اعدام نتیجه‌یی ندارد؟ #من_مادرم