• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/03/08 ساعت 02:46

    یا من هنرمندان را نمیفهمم، یا هنرمندان شرایط کشور را نمیفهمند، شاید به همه چیز از زاویه دوربین سینما نگاه میکنند، ژست نرفتن به #افطاری #رییس_جمهور را نگیرید که به خیلی از شماها نمیاد.