• می‌گویند اگر گوشه‌ای از برنامه هسته‌ای را احیا کنیم #اروپا هم به امریکا می‌پیوندد. اگر با خروج ایران از #برجام اروپا هیچ تلاشی برای بازگرداندن ایران به برجام نکند،‌ یعنی این توافق اساسا ارزشی برای اروپا ندارد و ماندن ایران در آن فقط وقت تلف کردن است.