• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/03/08 ساعت 12:34

    واکنش #نوبخت به تحریم افطاری روحانی توسط چهره‌های #سینما: بگویند چه کاری انجام دهیم تا همان کار بکنیم. مگر سفره مردم پارسال رنگین‌تر بود که حمایت کردند؟