• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1397/03/08 ساعت 06:42

    ماجرای معلم پرورشی که ٢١پسر #نوجوان دبیرستانی را مورد #آزارجنسی قرارداده ویرانگر است اما وقتی خانواده‌ها آنقدر مستاصل می‌شوند که راه نجاتی جز فریاد زدن دردومشکل پیدا نمی‌کنند ترسناک،وناامیدکننده است #سعیدطوسی که مجازات نشد آن ناظم در روستا هم نشد مشکل از #قانون است یا قاضی؟