• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

  1397/03/08 ساعت 06:42

  ماجرای معلم پرورشی که ٢١پسر #نوجوان دبیرستانی را مورد #آزارجنسی قرارداده ویرانگر است
  اما وقتی خانواده‌ها آنقدر مستاصل می‌شوند که راه نجاتی جز فریاد زدن دردومشکل پیدا نمی‌کنند ترسناک،وناامیدکننده است
  #سعیدطوسی که مجازات نشد
  آن ناظم در روستا هم نشد
  مشکل از #قانون است یا قاضی؟