• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/08 ساعت 04:43

    سازمان بازرسی افطاری دستگاه‌های دولتی را ممنوع کرده است …ای کاش رییس جمهور هم از خیر افطاری با هنرمندان می‌گذشت …. این جلسه نه گرهی از فرهنگ و هنر باز می‌کند نه فرصتی برای بحث و تبادل نظر است ….من چند بار به این افطاری دعوت شده‌ام.