• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/07 ساعت 17:31

    در حال حاضر نیز بیشتر اعضای فراکسیون معتقدند که ما باید لیستی جدا بدهیم البته رایزنی‌ها در جلسات فراکسیون ادامه دارد. http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۷۲۰۲