• سرنوشت حقوق #کارمندان درسال۹۷ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: حقوق کارمندان باید بطور پلکانی نزولی از پایین‌ترین گروه شغلی افزایش یابد کمترین میزان افزایش حقوق مربوط به مقامات است که صفر درصد اعمال می‌شود افزایش ۲۰ درصدی حقوق شامل حال #بازنشستگان نمی‌شود ایسکانیوز