• وقتی رییس جمهور اسلامی ایران اینگونه آشکارا به دموکراتها در واشینگتن دل می‌بندد یعنی همه چیز برای او در حفظ کاغذی به نام #برجام خلاصه می‌شود والا کیست که نداند دموکرات‌ها در اعمال و تشدید تحریم‌ها بسیار خشن‌تر و جدی ترند.