• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/03/07 ساعت 11:31

    «فلسطینیزه شدن قطعنامه‌‌های UN» باگذشت حدود۷۰ سال ازاشغال فلسطین، امروز در Realpolitik ، سفارت آمریکا در بیت المقدس آغاز بکار کرده، شهرک‌ها همچنان درحال ساخت ‌است، و …، وفلسطینیان واعراب وهمهء جهان همچنان به قطعنامه‌های متعدد UN درخصوص فلسطین متعهدند؛