• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

    1397/03/07 ساعت 22:47

    سپاسگزارم از بازنشستگانی که قبل از ابلاغ مصوبه مجلس اقدام به استعفا کردند وهمینطور سپاسگزارم از فرمانده نیروی انتظامی تهران که موافقت خودرا با حضور #جوانان در کافه‌ها برای دیدن مسابقات جام جهانی اعلام کردند.پاسخ به مطالبات درست #جوانان امید به آینده روشن رادرکشورافزایش میدهد.