• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/03/07 ساعت 00:40

    همان «آغاز» باید بر حذر می‌بودم از عشقت همان دیدار «اول» باید استغفار می‌کردم …