• یکی از مسولان دبیرستان پسرانه نوبت اول منطقه ٢تهران با اذیت و آزار جنسی گروهی از دانش آموزان باعث اعتراض و شکایت خانواده و بچه‌ها شد .خبرانلاین