• ٤ استان در آستانه بحران امنیت غذایی قرار گرفتند استان‌های سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر وخراسان جنوبی …